Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Support/downloads
Document Acties

Telefonische ondersteuning

[12.08.2023] Heeft u technische vragen over Märklin, Trix of LGB?

Voor vragen over Märklin, Trix en LGB kunt u telefonisch contact opnemen met:

Märklin Service Nederland

Scherpemaat 7, 7942 JV Meppel

Telefoon: 0522 - 78 21 88 elke maandag, woensdag en vrijdag tussen 14:00 en 16:00 uur.

 

Service en garantie

[30.08.2019] Bij een reclamatie dient de koper zich tot de verkoper te wenden en niet direct tot de fabrikant aangezien met hem (de fabrikant) geen contractuele betrekking bestaat.

 

 Trix garantiebewijsBehalve de bestaande wettelijke nationale garantie voor de Trix-dealer als contractpartner (dealergarantie) biedt de firma Gebr. Märklin & Cie. GmbH u bij aankoop van een Trix product tevens een fabrieksgarantie met een geldigheid van 24 maanden vanaf de koopdatum tegen de hierna beschreven voorwaarden. Daarmee heeft u - ongeacht de plaats van aankoop - de mogelijkheid, opgetreden gebreken of storingen bij de Märklin als fabrikant van het product te reclameren.

Voor Nederland handelt Märklin Service Nederland de garantie-aanspraken af.

Garantievoorwaarden
Deze garantie geldt uitsluitend voor Trix-assortimentsproducten en -onderdelen, die bij een geautoriseerde Trix-dealer ergens ter wereld werden gekocht. Als koopbewijs dient ofwel het door de Trix-dealer volledig ingevulde originele garantiebewijs dat bij het product is bijgevoegd of, indien dit niet het geval is, de aankoopkwitantie (kassabon). Wij adviseren met klem, garantiebewijs en aankoopkwitantie samen te bewaren. Als een consument een product koopt van een particulier vervalt de garantieplicht van de fabrikant.


Inhoud van de garantie / Uitsluitingen
De garantie omvat - naar keuze van de fabrikant - het gratis verhelpen van storingen of gratis vervanging van defecte onderdelen, die aantoonbaar op constructie-, fabricage-, materiaal- of transportfouten berusten, inclusief de hiermee verbonden service. Verdergaande aanspraken zijn uitgesloten

De garantieaanspraak vervalt:

  • Bij door slijtage veroorzaakte storingen resp. bij gebruikelijke slijtage van slijtonderdelen.

  • Wanneer inbouw van bepaalde elektronicacomponenten in strijd met de specificaties van de fabrikant door niet daartoe geautoriseerde personen werd uitgevoerd.

  • Bij gebruik dat afwijkt van het door de fabrikant aangegeven gebruiksdoel.

  • Wanneer de in de gebruikshandleiding staande instructies van de fabrikant niet werden opgevolgd.

  • Elke aanspraak op garantie en schadevergoeding is uitgesloten, wanneer in TRIX-producten niet door TRIX vrijgegeven vreemde onderdelen ingebouwd en/of TRIX-producten omge-
    bouwd worden en de ingebouwde vreemde onderdelen resp. de ombouw oorzaak van nadien opgetreden defecten en/of schade was. De aantoonplicht en de bewijslast daaromtrent, dat de inbouw van vreemde onderdelen in TRIX-producten of de ombouw van TRIX-producten niet de oorzaak van opgetreden defecten en/of schade is geweest, berust bij de voor de inbouw en/of ombouw verantwoordelijke persoon en/of firma danwel bij de klant.

De garantietermijn wordt door reparatie of vervangende levering niet verlengd. Garantieaanspraken kunnen ofwel bij uw dealer of via inzending van het gereclameerde onderdeel, tezamen met het garantiebewijs of de aankoopkwitantie en een beschrijving van de klacht, rechtstreeks bij de firma Märklin Service Nederland worden ingediend.

Het adres luidt:

Märklin Service Nederland
Scherpemaat 7
7942 JV Meppel
Telefoon: 0 522 78 21 88

 

 


© Trix Nederland - Contact